Nápis na označenie umeleckého diela v Eurovea

Nápis na označenie umeleckého diela v Eurovea