Gravirovana tabulka s farbenym a nefarbenym pismom

Gravirovana tabulka s farbenym a nefarbenym pismom